ไขข้อสงสัย ? วางพระหน้ารถ ควรหันเข้าหรือหันออก
  1. Cities
AvaMiller21 มีนาคม 2024

ไขข้อสงสัย ? วางพระหน้ารถ ควรหันเข้าหรือหันออก

การวางพระหน้ารถ เป็นความเชื่อที่หลากหลายในกลุ่มผู้ที่นั […]

การวางพระหน้ารถ เป็นความเชื่อที่หลากหลายในกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ โดยทั่วไปแล้วจะนิยมหันพระออกด้านหน้ารถยนต์ เพื่อเป็นการอาราธนาพระคุ้มครองปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะขับขี่รถยนต์ ซึ่งการวางพระหันออกหน้ารถนั้น จะช่วยให้พระได้มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้านหน้ารถ และสามารถปกป้องคุ้มครองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

mercedes

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่า การวางพระหน้ารถแล้วหันพระออกด้านหน้ารถ จะช่วยให้พระได้มองเห็นทางข้างหน้า และช่วยนำทางให้ผู้ขับขี่ปลอดภัย หรือบางคนถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อพระ เพื่อเป็นการอาราธนาพระให้ปกปักรักษาตนและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในรถให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและเป็นสิริมงคล ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่เชื่อว่า การวางพระหันออกด้านหน้าของรถนั้น จะช่วยให้พระได้มองเห็นผู้ขับขี่ และสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ขับขี่จากอันตรายได้อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม การวางพระในรถยนต์นั้น ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากใครที่มีความศรัทธาในเรื่องนี้อยู่แล้วก็สามารถวางพระในรถได้ แต่ทั้งนี้ก็ควรที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดวาง ด้วยการเลือกที่วางที่ไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ และ ควรจัดวางในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางการขับขี่และไม่ทำให้พระได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกหรือสภาพอากาศ

0 View | 0 Comment