ฤกษ์เปิดร้าน 2567 หมอลักษณ์
 1. Cities
 2. Learn Thai
kct14 มกราคม 2024

ฤกษ์เปิดร้าน 2567 หมอลักษณ์

หมอลักษณ์ ฟันธง ฤกษ์เปิดร้าน 2567 สำหรับปีนี้ มีฤกษ์ดีท […]

หมอลักษณ์ ฟันธง ฤกษ์เปิดร้าน 2567 สำหรับปีนี้ มีฤกษ์ดีที่เหมาะกับการเปิดร้านหลายวันด้วยกัน ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาฤกษ์ดีเพื่อเปิดร้านใหม่ สามารถเลือกฤกษ์ที่เหมาะกับตนเองได้ตามราศีเกิด หากฤกษ์เปิดร้านที่กำหนดตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคาร ผู้ประกอบการอาจเลือกเปิดร้านในวันถัดไปหรือปรับเวลาเปิดร้านให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกของลูกค้า

สำหรับการเปิดธุรกิจใหม่ในปีนี้ สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ แล้วอยากหา ฤกษ์มงคล วันดีสำหรับปีนี้ มาเช็กวันธงชัยในปีนี้กันดีกว่าว่าเดือนไหนมีวันใดบ้าง โดยวันธงชัย ฤกษ์มงคล นั้นถือว่าเป็นวันที่ดี ได้ผลดี มีชัยชนะ ไม่ว่าจะใช้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ วันออกรถ วันเปิดร้าน หรืองานมงคลต่าง ๆ

สรุป ฤกษ์มงคล เปิดร้านค้า ปี 2567 ครึ่งปีแรก

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนมกราคม ปี 2567

 1. วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06:43 – 06:42 แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 2. วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09:32 – 06:43 แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 3. วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 06:47 – 15:22 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 4. วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 06:48 – 04:17 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 5. วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 06:47 – 19:14 แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

 1. วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:46 – 01:27 แรม 13 ค่ำ เดือน 2
 2. วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:37 – 06:44 แรม 14 ค่ำ เดือน 2
 3. วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06:42 – 12:04 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 4. วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:59 – 06:37 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนมีนาคม ปี 2567

 1. วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 06:33 – 09:22 แรม 11 ค่ำ เดือน 3
 2. วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 06:32 – 07:31 แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 3. วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 22:34 – 06:27 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
 4. วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 20:30 – 06:25 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
 5. วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 02:18 – 06:21 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
 6. วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 06:22 – 04:39 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนเมษายน ปี 2567

 1. วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17:33 – 06:14 แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 2. วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16:36 – 06:12 แรม 10 ค่ำ เดือน 4
 3. วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 06:13 – 15:37 แรม 11 ค่ำ เดือน 4
 4. วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 06:08 – 03:49 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
 5. วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09:32 – 06:03 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
 6. วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 06:04 – 11:53 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
 7. วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 14:25 – 06:02 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
 8. วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 06:03 – 16:54 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนพฤษภาคม ปี 2567

 1. วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:56 – 13:30 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 2. วันพฤหัส ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:28 – 05:54 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
 3. วันพฤหัส ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:48 – 05:52 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
 4. วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:53 – 19:06 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
 5. วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:52 – 09:05 แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 6. วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 05:52 – 07:39 แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนมิถุนายน ปี 2567

 1. วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 22:54 – 05:51 แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 2. วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 20:27 – 05:51 แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 3. วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 00:07 – 05:52 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 4. วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 05:53 – 02:20 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 5. วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 05:53 – 07:19 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
 6. วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 05:55 – 16:54 แรม 2 ค่ำ เดือน 7
 7. วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 16:28 – 05:54 แรม 3 ค่ำ เดือน 7

สรุป ฤกษ์มงคล เปิดร้านค้า ปี 2567 ครึ่งปีหลัง

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนกรกฎาคม ปี 2567

 1. วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:54 – 05:51 แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 2. วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 05:57 – 03:36 แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 3. วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 00:36 – 06:01 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 4. วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:02 – 00:41 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 5. วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 – 06:03 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 6. วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:04 – 13:46 แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 7. วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:05 – 11:37 แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนสิงหาคม ปี 2567

 1. วันพฤหัส ที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 19:10 – 06:05 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9
 2. วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 06:06 – 21:41 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9
 3. วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 08:16 – 06:06 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
 4. วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 08:16 – 06:07 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
 5. วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2567 เวลา 06:08 – 07:41 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 6. วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 23:15 – 06:07 แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 7. วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 06:08 – 21:51 แรม 6 ค่ำ เดือน 9
 8. วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 20:34 – 06:07 แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนกันยายน ปี 2567

 1. วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 02:28 – 06:08 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10
 2. วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 04:53 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10
 3. วันพฤหัส ที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 15:51 – 06:08 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
 4. วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 16:13 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
 5. วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 16:07 – 06:08 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
 6. วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 15:39 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
 7. วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 07:27 – 05:59 แรม 4 ค่ำ เดือน 10
 8. วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 06:09 – 06:08 แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนตุลาคม ปี 2567

 1. วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 23:30 – 06:09 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
 2. วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 15:39 – 06:10 แรม 1 ค่ำ เดือน 11
 3. วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 06:11 – 14:04 แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 4. วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 12:42 – 06:11 แรม 3 ค่ำ เดือน 11
 5. วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 06:14 – 19:22 แรม 13 ค่ำ เดือน 11

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนพฤศจิกายน ปี 2567

 1. วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:11 – 06:15 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
 2. วันพฤหัส ที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:16 – 07:43 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
 3. วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 23:44 – 06:19 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 4. วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:20 – 22:14 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 5. วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:21 – 19:34 แรม 2 ค่ำ เดือน 12
 6. วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 06:24 – 22:06 แรม 9 ค่ำ เดือน 12

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นกิจการ เดือนธันวาคม ปี 2567

 1. วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 06:30 – 15:18 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
 2. วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 04:49 – 06:34 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
 3. วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 06:35 – 03:36 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
 4. วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 03:46 – 06:38 แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 5. วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 07:27 – 06:39 แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 6. วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 22:14 – 06:42 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2.

สำหรับการใช้ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นในการทำกิจการใดๆ แต่เราสามารถยึดตามฤกษ์สะดวกได้เลยนะคะ ขอให้ทุกคนรวยๆ ปังๆค่าาาา

0 View | 0 Comment