เซ็นทรัลพระราม9 ค่าจอดรถ 2567
 1. Cities
WilliamDavis23 มกราคม 2024

เซ็นทรัลพระราม9 ค่าจอดรถ 2567

ค่าจอดรถเซ็นทรัลพระราม 9 ปี 2567 ค่าจอดรถยนต์ ชั่วโมงแร […]

ค่าจอดรถเซ็นทรัลพระราม 9 ปี 2567

 • ค่าจอดรถยนต์

  • ชั่วโมงแรกฟรี
  • ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ 50 บาท
  • ชั่วโมงที่ 5-24 ชั่วโมงละ 100 บาท
  • สูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อวัน
 • ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์

  • ชั่วโมงแรกฟรี
  • ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ 20 บาท
  • ชั่วโมงที่ 5-24 ชั่วโมงละ 40 บาท
  • สูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อวัน

หมายเหตุ:

 • ค่าจอดรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบกับทางห้างสรรพสินค้าโดยตรง
 • หากจอดรถเกินเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับเพิ่มเติม
0 View | 0 Comment