สีที่เหมาะสมกับงาน
 1. Comestic
kct21 มีนาคม 2024

สีที่เหมาะสมกับงาน

สีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ ซึ่งนอกจากจะมีความสวยง […]

สีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบ ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว สียังสามารถส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้พบเห็นได้อีกด้วย ดังนั้นการเลือกสีที่เหมาะสมกับงานจึงมีความสำคัญ เพราะสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้

โดยทั่วไปแล้ว สีสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 • สีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีน้ำเงินอ่อน จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่น สดใส มีชีวิตชีวา กระตุ้นความกระตือรือร้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หรือต้องการดึงดูดความสนใจ
 • สีโทนเย็น เช่น สีน้ำเงิน สีม่วง สีฟ้า สีดำ สีเทา จะให้ความรู้สึกที่สงบนิ่ง เย็นสบาย ผ่อนคลาย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่จริงจัง น่าเชื่อถือ หรือต้องการสื่อถึงความเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้ สียังสามารถแบ่งออกตามความหมายทางจิตวิทยาได้อีกด้วย เช่น

 • สีแดง สื่อถึงความตื่นเต้น พลังงาน ความมุ่งมั่น พลังอำนาจ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการกระตุ้นความกระตือรือร้น กระตุ้นการตัดสินใจ หรือต้องการสื่อถึงความเป็นผู้นำ
 • สีส้ม สื่อถึงความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย หรือต้องการสื่อถึงความเป็นมิตร
 • สีเหลือง สื่อถึงความร่าเริง สนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่สดใส มีชีวิตชีวา หรือต้องการสื่อถึงความเป็นเด็ก
 • สีเขียว สื่อถึงความสงบ ร่มเย็น ธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบายตา หรือต้องการสื่อถึงความเป็นมิตร
 • สีฟ้า สื่อถึงความสงบ เย็นสบาย สติปัญญา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่จริงจัง น่าเชื่อถือ หรือต้องการสื่อถึงความเป็นมืออาชีพ
 • สีม่วง สื่อถึงความหรูหรา สง่างาม ความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่หรูหรา ลึกลับ หรือต้องการสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
 • สีดำ สื่อถึงความเป็นทางการ ความลึกลับ พลังอำนาจ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่จริงจัง น่าเชื่อถือ หรือต้องการสื่อถึงความเป็นมืออาชีพ

ดังนั้น การเลือกสีที่เหมาะสมกับงานจึงควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของงาน เช่น งานสร้างสรรค์ งานวิชาการ งานบริการ งานขาย งานบริหาร เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ของงาน เช่น ต้องการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หรือต้องการสื่อถึงความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น
 • เป้าหมายของผู้ชม เช่น ต้องการดึงดูดความสนใจ สร้างความประทับใจ หรือต้องการสื่อถึงความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

ตัวอย่างการเลือกสีที่เหมาะสมกับงาน เช่น

 • งานออกแบบกราฟิก เช่น โปสเตอร์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น สามารถใช้สีสันที่สดใสและมีชีวิตชีวาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
 • งานออกแบบเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์สำหรับธุรกิจ เว็บไซต์สำหรับองค์กร เป็นต้น สามารถใช้สีโทนเย็นเพื่อสร้างบรรยากาศที่จริงจังและน่าเชื่อถือ
 • งานออกแบบโลโก้ เช่น โลโก้ขององค์กร โลโก้ของสินค้า เป็นต้น สามารถใช้สีที่สื่อถึงตัวตนขององค์กรหรือสินค้านั้นๆ
 • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สามารถใช้สีที่ดึงดูดความสนใจและสื่อถึงคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ

การเลือกสีที่เหมาะสมกับงานจะช่วยให้งานออกมาสวยงามและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกด้วย

0 View | 0 Comment