ค่าที่จอด เอสพลานาด รัชดาภิเษก (esplanade Ratchadaphisek) 2567
 1. Cities
LiamTaylor26 กุมภาพันธ์ 2024

ค่าที่จอด เอสพลานาด รัชดาภิเษก (esplanade Ratchadaphisek) 2567

ค่าที่จด เอสพลานาด รัชดภิเษก (esplanade Ratchadaphisek) […]

ค่าที่จด เอสพลานาด รัชดภิเษก (esplanade Ratchadaphisek) 2567

 • จดรถที่อาคร (จดชั่วคราว) 2 ชั่วคอก/10 บาท

 • จดรถสั้นาน (ไม่เกินชั่วคอก) 2 ชั่วคอกแรก 20 บาท ชั่วโคกถัดไป 10 บาท/ชั่วโคก

 • จดรถยาวาน (เกิน 3 ชั่วคอก) 3 ชั่วแรก 50 บาท ชั่วโคกถัดไป 20 บาท/ชั่วโคก

 • จดรถเวลาาษ (ไม่เกิน 2 ชั่วคอก) 2 ชั่วคอกแรก 40 บาท ชั่วโคกถัดไป 20 บาท/ชั่วคอก

 • จดรถรายาหน (เกิน 2 ชั่วคอก) 2 ชั่วคอกแรก 100 บาท ขั่วโคกถัดไป เป็น 50 บาท/ชั่วครอก

 • ชั่วครอกที่ใช้คำนวณเป็นไม่เกิน 15 นาที

 • ค่าจดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่จดหรือตามเทศกาลหรือเหตุสำคัญ

ข้อควรระวังและคำแนะนำ

 • ตรวจเตรียมธนบัตรให้พร้อมเพรียบเพื่อความรวดเร็ว
 • หากคุณเตรียมธนบัตรไม่พร้อมคุณสามารถใช้บริการของพนักงานโบกอำนาจซึ่งรอทำที่นภาตะกายเพื่อให้พนักงาคออกให้
 • ควรปฏิบัติตามกฎจราจรเคร่งครัด
 • วางใจจด เพราะสถาน ที่จด ได้จัดกำลังเจ้ากรมคอยอารักษาเพื่อประโยชน์ในความปาลณะของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าจดรถในส่วนสั้นาน ยาวาษ รายาญ จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นราคา 25 บาท 45 บาท 70 บาท
 • ค่าแรกจารับเป็นกรณีที่จกไม่จทอน
 • หากคุณต้องออกหรือเข้านที่จชดในเทศกาลหรือเหตุสำคัญ สะกายนุธาตให้คุณมาเตรียมธนบัตรให้ครบเพื่อความรวดเร็ว
 • ธนบัตรที่รองมือ 10 20 100 บาท ย้ำว่าคุณควรเตรียมธนบัตรให้ครบ
 • อย่าลืมพาลูลปิดจากห้องคนขับ หากคุณออกหรือเข้านในช่วงกลางคืนเพื่อความที่จเป็นออกมาที่เก็ดหรือถอนการจด# ค่าที่จอด เอสพลานาด รัชดาภิเษก (esplanade Ratchadaphisek) 2567

บทสรุป

ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ให้บริการที่จอดรถไว้คอยอำนวยความสะดวกกับลูกค้า โดยคิดค่าบริการที่จอดรถตามระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ หากลูกค้าจอดรถไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ แต่หากจอดรถเกิน 1 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท โดยคิดเป็นเศษของชั่วโมง และหากจอดรถเกิน 4 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการสูงสุดที่ 80 บาท ต่อวัน

บทนำ

เอสพลานาด รัชดาภิเษก เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ซึ่งมักจะมีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำให้การจอดรถอาจเป็นเรื่องที่ลำบาก ดังนั้น ศูนย์การค้าจึงได้คิดค่าบริการที่จอดรถ เพื่อเป็นการจัดการและควบคุมจำนวนรถที่จอดในศูนย์การค้า

ค่าที่จอดรถ

 • จอดรถไม่เกิน 1 ชั่วโมง ฟรี

 • จอดรถเกิน 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 20 บาท

 • จอดรถเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 40 บาท

 • จอดรถเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 60 บาท

 • จอดรถเกิน 4 ชั่วโมง คิดค่าบริการสูงสุดที่ 80 บาท ต่อวัน

วิธีการชำระค่าที่จอดรถ

ลูกค้าสามารถชำระค่าที่จอดรถได้ที่เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางออกของศูนย์การค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสดและบัตรเครดิต หรือจ่ายผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น Mobile Banking และ Internet Banking

ข้อแนะนำในการใช้บริการที่จอดรถ

 • ลูกค้าควรนำบัตรจอดรถติดตัวไว้ทุกครั้ง เพื่อใช้ในการชำระค่าที่จอดรถ หรือติดไว้ที่คอนโซลหน้ารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างสะดวก

 • ไม่ควรจอดรถในช่องจอดรถที่สงวนไว้สำหรับผู้พิการ หรือรถยนต์เจ้าหน้าที่

 • ไม่ควรจอดรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร หรือช่องทางเดินของรถยนต์คันอื่น

 • ไม่ควรจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ใช้บริการศูนย์การค้า

 • หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าของศูนย์การค้า

บทสรุป

ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก คิดค่าบริการที่จอดรถสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ โดยคิดค่าบริการตามระยะเวลาที่จอดรถ หากลูกค้าจอดรถไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ แต่หากจอดรถเกิน 1 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการชั่วโมงละ 20 บาท โดยคิดเป็นเศษของชั่วโมง และหากจอดรถเกิน 4 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการสูงสุดที่ 80 บาท ต่อวัน ลูกค้าสามารถชำระค่าที่จอดรถได้ที่เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางออกของศูนย์การค้า

คำหลัก

 • ค่าที่จอดรถ เอสพลานาด รัชดาภิเษก
 • ค่าจอดรถ เอสพลานาด รัชดาภิเษก
 • ราคาที่จอดรถ เอสพลานาด รัชดาภิเษก
 • เอสพลานาด รัชดาภิเษก ที่จอดรถ
 • ที่จอดรถ เอสพลานาด รัชดาภิเษก
0 View | 0 Comment