ค่าจอดรถ The Street 2567
 1. Cities
AvaMiller18 มกราคม 2024

ค่าจอดรถ The Street 2567

ค่าจอดรถ The Street 2567 ค่าจอดรถ The Street Ratchada ใ […]

ค่าจอดรถ The Street 2567

ค่าจอดรถ The Street Ratchada ในปี 2567 นั้นมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากปี 2566 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

 • ช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. ค่าจอดรถ 50 บาทต่อชั่วโมง คิดเป็นรายชั่วโมง

 • ช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ค่าจอดรถ 100 บาทต่อคัน คิดเป็นรายวัน

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ ค่าจอดรถ 100 บาทต่อวัน คิดเป็นรายวัน

 • ผู้ที่ใช้บริการบัตรจอดรถ The Street จะได้รับส่วนลดค่าจอดรถ ดังนี้

  • บัตรจอดรถรายชั่วโมง ลด 20% จากราคาปกติ
  • บัตรจอดรถรายวัน ลด 20% จากราคาปกติ
  • บัตรจอดรถรายเดือน ลด 30% จากราคาปกติ

หมายเหตุ:

 • ค่าจอดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ คิดราคาตามอัตราเดียวกับรถยนต์
 • อัตราค่าจอดรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของศูนย์การค้า The Street Ratchada โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนเข้าใช้บริการ
0 View | 0 Comment