ขับรถต้องรู้ ! กฎหมายจราจร 2567 เพิ่มโทษใหม่อะไรบ้าง ?
 1. Cities
AvaMiller21 มีนาคม 2024

ขับรถต้องรู้ ! กฎหมายจราจร 2567 เพิ่มโทษใหม่อะไรบ้าง ?

กฎหมายจราจร 2567 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถ […]

กฎหมายจราจร 2567 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการเพิ่มโทษใหม่ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการใช้รถใช้ถนน ดังนี้

 1. การขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด:
 • ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด 20 กม./ชม. ปรับสูงสุด 4,000 บาท
 • ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด 30 กม./ชม. ปรับสูงสุด 6,000 บาท
 • ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด 40 กม./ชม. ปรับสูงสุด 8,000 บาท
 1. การขับรถย้อนศร:
  ปรับสูงสุด 4,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน

 2. การไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย:
  ปรับสูงสุด 4,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน

 3. การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ:
  ปรับสูงสุด 4,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน

 4. การขับรถในขณะเมาสุรา:

 • เมาสุราเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ปรับสูงสุด 20,000 บาท จำคุกสูงสุด 1 ปี และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี
 • เมาสุราเกิน 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ปรับสูงสุด 50,000 บาท จำคุกสูงสุด 2 ปี และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 2 ปี
 1. การขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย:
  ปรับสูงสุด 500 บาท

 2. การไม่พกใบขับขี่:
  ปรับสูงสุด 1,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มข้อหาใหม่เข้ามาในกฎหมายจราจร ได้แก่

 1. การจอดรถในเขตห้ามจอด:
  ปรับสูงสุด 2,000 บาท

 2. การขับรถบนไหล่ทาง:
  ปรับสูงสุด 1,000 บาท

 3. การไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขณะขับรถ:
  ปรับสูงสุด 500 บาท

 4. การขับรถตัดหน้ากะทันหัน:
  ปรับสูงสุด 1,000 บาท

การเพิ่มโทษและข้อหาใหม่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกและเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นระเบียบบนท้องถนน

0 View | 0 Comment